Globální poskytovatel řešení pro čištění odpadních vod

Více než 14 let zkušeností s výrobou

Co je odvodňování kalu a k čemu se používá?

附图1

Když přemýšlíte o odvodnění, mohou se vám v hlavě vynořit tyto tři otázky;jaký je účel odvodnění?Jaký je proces odvodnění?A proč je nutné odvodňování?Pokračujte ve čtení pro tyto a další odpovědi.

Jaký je účel odvodňování?

Odvodnění kalu rozděluje kal na kapaliny a pevné látky pro minimalizaci odpadu.Existují různé technologie pro odvodňování kalu, včetně deskových a rámových a pásových filtračních lisů, odstřeďování, šnekového lisování a geomembrán.Kromě těchto jsou k dispozici další možnosti.

Je důležité poznamenat, že odvodnění není určeno pro úpravu kalu nebo kapaliny, pouze odděluje pevné a kapalné složky, takže je snazší a nákladově efektivnější manipulovat se samostatnými fázemi pro konečnou likvidaci.Po odvodnění kalu mohou jak pevné, tak kapalné složky obsahovat nečistoty, které bude nutné zpracovat odděleně.

Co je to odvodňovací proces?

Než může začít proces odvodňování, musí být kal upraven buď minerálními chemikáliemi, jako jsou soli železa a vápno.Nebo organické chemikálie, jako jsou koagulanty a flokulanty.Po úpravě se kal zahušťuje buď flotací, gravitačním pásem, zahušťovacím bubnem/šnekovým bubnem nebo odstředivkou.

Jakmile je krok úpravy dokončen, je nyní čas analyzovat, která technika odvodnění je vhodná.Výběr způsobu zpracování kalu závisí na několika faktorech, včetně charakteristik, objemu, načasování a dostupných možností likvidace.Tři nejběžnější možnosti odvodnění jsou pásový filtr, odstředivka a rámový kalolis.Chcete-li zjistit, která metoda odvodnění je pro vás vhodná,Překontrolovatnaše podrobnější vysvětlení tří metod.

Proč je nutné odvodnění?

Dva hlavní účely odvodnění kalu je prominimalizace odpadua dosáhnout celkové efektivity nákladů na likvidaci.Navíc lze se stabilizovaným kalem manipulovat bezpečněji a může snížit zdravotní rizika.Některé kaly mají skutečně velmi přínosné opětovné použití a lze je aplikovat na půdu.Obecně platí, že veřejný i soukromý sektor musí likvidovat kal způsobem, který je schválen regulačními orgány a je v souladu s jejich vlastními organizačními požadavky a je bezpečný pro životní prostředí.

Odvodňování kalu je typicky zaměřeno na snížení hmotnosti a objemu kalu tak, aby náklady na likvidaci – včetně dopravy – byly minimální.Odstraňování vody je primárním prostředkem ke snížení objemu před tím, než může být kalový odpad zpracován nebo zlikvidován nejúspornějším způsobem.

Vybíráte optimální technologii?

Jak jsme již zmínili dříve, výběr způsobu zpracování kalu závisí na několika faktorech, včetně charakteristik, objemu, načasování a dostupných možností likvidace.

Při hledání odvodňovacích služeb je důležité hledat partnera, který může nabídnout komplexní saduodvodňovací službya použijte správnou technologii pro vaše konkrétní problémy, abyste poskytli cenově nejefektivnější řešení.

附图2


Čas odeslání: 13. října 2022